اردور اسفناج و پنير
سالاد سبزیجات رنگارنگ
اسلايس خرما وگردو
سينی دسرهای سنتی
سینی ساندویج برد
دسر تک نفره چاکلت
اردور چوبی مرغ وبادام با سس البالو

شاخه‌ها

تبلیغات